Zurück   Ahnenforschung.Net Forum > Allgemeine Diskussionsforen > Lese- und Übersetzungshilfe > Lese- u. Übersetzungshilfe für fremdsprachige Texte
Hier klicken, falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben.

Hinweise

Antwort
 
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
  #1  
Alt 29.05.2014, 11:01
Benutzerbild von forscher_wien
forscher_wien forscher_wien ist offline männlich
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 04.10.2011
Ort: Wien
Beiträge: 3.099
Standard Übersetzung Teschechisch -> Deutsch

Quelle bzw. Art des Textes:
Jahr, aus dem der Text stammt:
Ort/Gegend der Text-Herkunft:


Bitte um eure Übersetzungskünste, ich bin mir sicher, dass dies Wochen wenn nicht Monate dauern wird, sollte sich jemand finden dem gewachsen zu sein, aber wo kein Anfang da kein Ende, ich hoffe es finden sich Tschechisch Master die den Text stückchenweise übersetzen, vielen Dank schon jetzt!

První písemné zprávy
Lidově zvány Šebišovice, Šobišovice, Sobišovice atd. První záznam o obci pochází z roku 1227, kdy se připomíná dvůr dolnosoběšovský. Na něm údajně hospodařil Sobek / Soběk řečený Střela, jenž je pokládán za prvního kolonizátora Soběšovic. Roku 1305 je obec zmiňována ve výčtu desátků, v roce 1450 je uvedena v seznamu neknížecích vsí náležících k frýdeckému okrsku. Roku 1475 se psal Pašek Šobišovský (jako svědek), který je prvním písemně doloženým držitelem Soběšovic, 1521 zřejmě tentýž vystupuje jako Kryštof Šobišovský. 1545 tu seděl Jan Hnojnický, 1573 bratři Kašpar a Kryštof Šobišovští z Šinovic, 1580 1598 Jeremiáš Sobišovský z Šinovic v Horních Soběšovicích a současně Bedřich, Jiří, Jindřich a Karel, bratři Šípové z Bránice v Dolních Soběšovicích. Od těch let se rozlišují Horní a Dolní Soběšovice. Od 18. století měly obě části opět společné osudy. Z berního sumáře z roku 1600 vyplývá, že majetek Dolních Soběšovic sestával z 10 usedlostí, z toho 7 zahradníků, 2 domkaři s polnostmi a 1 nájemný mlynář. Horní Soběšovice měly 19 usedlostí, z toho 6 selských, 9 zahradnických, 1 domkařskou s polnostmi, 1 dědičného mlynáře a 2 řemeslníky. V letech 18801991 žilo v Soběšovicích průměrně 790 obyvatel.


Dolnosoběšovský zámek
Na Dolních Soběšovicích seděl roku 1602 Jiřík Bibrštejn z Bojišova, 1610 jen na polovině Jan Foglar ze Studené Vody, 1616 Adam Scipion z Kretčína, 1668 Joachym Kyselovský z Kyselova, kolem roku 1670 Adam Golkovský z Golkovic a 1695 Kateřina Františka Lipovská z Balče, rozená Osecká z Oseka, která 1704 prodala Dolní Soběšovice Václavu Vilémovi Pelhřimovi z Třanovic. Roku 1723 držel ves Karel Bedřich Křídlovský z Křídlovic (i Horní Soběšovice a Horní Domaslavice), který prodal statek 1726 Evě Zuzaně Ozorovské a ta opět za 2 800 tolarů Janu Filipovi sv. p. ze Saint Genois. Roku 1739 seděl tu Ignác Spens z Boden ze starého skotského rodu, 1766 Karel Křídlovský z Křídlovic a mnozí jiní. Někdy v druhé polovině 18. století tady Křidlovští postavili dvůr s nevelkým klasicistním zámkem s polovalbovou mansardovou střechou. V 19. století jej vlastnila rodina Kasperlíkova, Josef Grus, Bernard Primus, Jan Chadraba. V roce 1914 koupila velkostatek Pozemková banka v Moravské Ostravě, 1920 Michal a Marie Kurowští a Jan a Kateřina Rabinovi. Po roce 1945 zestátněn, využíván Jednotným zemědělským družstvem, 1956 zatopen Žermanickou přehradou.


Saint Genois
Původem francouzský rod, který přišel na Těšínsko, když císařský plukovník Filip Saint Genois koupil v roce 1654 Dolní Domaslavice, Ropici a Suchou. Znak má na červeném štítě modré břevno pošikem a druhé pokosem s 5 růžemi, v horní části štítu starý původní znak (na modrém štítě příčné bílé břevno, v každém ze tří polí tři bílé koule vedle sebe), klenot orlí křídla s lilií na stonku uprostřed.


Hornosoběšovský zámek
Po Jremiáši Sobišovském z Šinovic statek Horní Soběšovice vlastnila roku 1615 Anna Czirochowna z Pontenova, 1626 Kašpar Rapiš, 1636 1641 Volf Jiří Rapiš, 1668 Alžběta Pilarová z Pilhu, rozená Rapišová. Jiří Tluk z Tošanovic prodal 1703 Horní Soběšovice Karlu Leopoldovi Beessovi z Chrostiny, načež 1722 seděl tu Bedřich Křídlovský z Křídlovic, jehož manželkou byla Helena sv. paní ze Saint Genois, a 1766 Leopold Schick von Lenz. Karel Křídlovský jej prodal roku 1790 těšínskému obchodníku Josefu Skulinovi, který zde v letech 17901794 vybudoval menší zámeček, jednopatrovou klasicistní budovu s valbovou střechou. Roku 1828 jej získal Bernard Primus, jenž Horní a Dolní Soběšovice spojil, v roce 1881 od jeho nástupců hornosoběšovský statek koupil Josef Chadraba a po něm ho vlastnil syn Václav Chadraba. Jeho majetek nakonec dostal správce (adjunkt) statku Václav Vaníček (ženatý s Gertrudou Štěrbovou, vdovou, roz. Slaninovou), protože již nebylo jiných dědiců. V roce 1948 byl zámek a statek zestátněn a umístěno v něm Jednotné zemědělské družstvo. 1956 zatopen Žermanickou přehradou.

Křídlovský z Křídlovic
Často Skřídlovský ze Skřídlovic, starobylý rod pocházející z Křídlovic 10 km severozápadně od Lublimic, 6 km východně od Dobroděně. Znak má na štítě a jako klenot vzepjatého kozla.

V soběšovské kronice Alfonze Halfara rektora se dočteme, že bratři Václav a Jan Chadrabové se přistěhovali z Kralup v roce 1873. Rozdělili si panství tak, že Václav podržel Horní Soběšovice a Jan Dolní. Velkostatek koupili od statkáře Primuse zpolovice na dluh. O koupi Šobišovského panství se zajímala také obec za burmistra Vitazka. Počítali, že pozemky rozparcelují, lesy a staleté duby vykácejí, prodají a na zbytku že bude hospodařit obec. Jenže obecní tatíci byli jedni pro a druzí proti. A zatímco se dohadovali, Chadrabové je předešli. Ti pole sice nerozparcelovali, ale lesy vykáceli, duby rozprodali, a tak spláceli dluh. Václav Chadraba sloužil u rakouské armády jako důstojník, na statku hospodařila jeho mladá žena se správcem. Ve chlévech jim stálo 30 dojnic, 10 jalovic, 20 vepřů, 2 páry koní, 5 párů volů a plno drůbeže.

Ku panství hornošobišovkému patřil zámek, lihovar (anebo pivovar v době držení Křídlovskými a Josefem Skulinou), stáje a stodoly, pro deputátníky bylo pět domků, většinou dřevěných. Celková výměra zemědělské půdy a lesa činila 175 hektarů. Kolem polních cest a mezí vysázeli Chadrabové švestkové aleje, z jejichž úrody pálili slivovici, přes zimu pálili líh z brambor. Dřívější majitelé se také zabývali chovem ovcí na slinitém kopci Husarůvce, stála tam snad ještě začátkem 20. století dřevěná budova pro ovčáře zvaná ovčárna. Za největšího rozmachu salašnictví v druhé polovině 18. století se v Těšínských Beskydech chovalo asi na padesáti salaších na 20 – 30 tisíců ovcí a koz.

Na Kamenci blízko řeky stála dvorská sýpka, kterou roku 1880 odplavila velká povodeň. Chadrabové museli svou sklizeň z východní strany převážet přes řeku. Přes řeku nebylo mostu, proto usilovali, aby jim ho postavila obec. Poplatníci se bouřili, páni ale měli právo a most se v roce 1905 stavěl i přes protesty. Chadrabové vlastnili a pronajímali hostinec na Kamenci, naposled známý jako Vachtářova hospoda.

Statek hornošobišovský měl dva malé rybníčky, jeden nad dvorem, ze kterého se napájel v letním období dobytek a při mlácení se z něho brala voda na páru. Druhý rybník byl pod lihovarem, tím se proháněly husy a kačeny a máčely se v něm dřevěné vodovodní roury, aby nepraskaly. Do zámku a lihovaru tekla voda dřevěným potrubím z potoka Řunsníka.

Geändert von forscher_wien (29.05.2014 um 11:09 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 08.06.2014, 13:59
Benutzerbild von forscher_wien
forscher_wien forscher_wien ist offline männlich
Erfahrener Benutzer
Themenstarter
 
Registriert seit: 04.10.2011
Ort: Wien
Beiträge: 3.099
Standard

Dieser Text ist mir sehr wichtig, aber ich vermute es ist wohl zuviel auf einmal, wirkt eher abschreckend oder?

Wer ist so nett und kann mit seinen Übersetzungskünsten bei diesem Abschnitt helfen:

První písemné zprávy
Lidově zvány Šebišovice, Šobišovice, Sobišovice atd. První záznam o obci pochází z roku 1227, kdy se připomíná dvůr dolnosoběšovský. Na něm údajně hospodařil Sobek / Soběk řečený Střela, jenž je pokládán za prvního kolonizátora Soběšovic. Roku 1305 je obec zmiňována ve výčtu desátků, v roce 1450 je uvedena v seznamu neknížecích vsí náležících k frýdeckému okrsku. Roku 1475 se psal Pašek Šobišovský (jako svědek), který je prvním písemně doloženým držitelem Soběšovic, 1521 zřejmě tentýž vystupuje jako Kryštof Šobišovský. 1545 tu seděl Jan Hnojnický, 1573 bratři Kašpar a Kryštof Šobišovští z Šinovic, 1580 1598 Jeremiáš Sobišovský z Šinovic v Horních Soběšovicích a současně Bedřich, Jiří, Jindřich a Karel, bratři Šípové z Bránice v Dolních Soběšovicích. Od těch let se rozlišují Horní a Dolní Soběšovice. Od 18. století měly obě části opět společné osudy. Z berního sumáře z roku 1600 vyplývá, že majetek Dolních Soběšovic sestával z 10 usedlostí, z toho 7 zahradníků, 2 domkaři s polnostmi a 1 nájemný mlynář. Horní Soběšovice měly 19 usedlostí, z toho 6 selských, 9 zahradnických, 1 domkařskou s polnostmi, 1 dědičného mlynáře a 2 řemeslníky. V letech 18801991 žilo v Soběšovicích průměrně 790 obyvatel.
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 09.06.2014, 00:35
Klimlek Klimlek ist offline männlich
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 11.01.2014
Beiträge: 2.291
Standard

Hallo, ich weiß nicht, ob ich meine Übersetzung wird verständlich für dich

Die erste schriftliche Berichte.
In Volksnamen Šebišovice, Šobišovice, Sobišovice usw. geheißen. Die erste Anmerkung von dem Ort entsteht aus dem Jahre 1227, wenn es erinnert der unterer Hof von Soběšovice. Auf ihm angeblich hat Sobek gewirtschaftet. (Sobek so gesagter Schuss, welch als erste Kolonisator Soběšovice wird). Im Jahre 1305 erwähnte der Gemeinde das Ablassverzeichnis, in den Jahre 1450 ist der Gemeinde in dem Verzeichnis von nicht fürstlichen Dörfern, welche zum Gebiet Frydek gehört, gennant. In den Jahre 1475 man es schrieb Pašek Šobišovský (als Zeuge), der ist erster schriftlich beurkundlicher Inhaber von Soběšovice, 1521 vielleicht
derselbe als Kryštof Šobišovský aufgetretet. 1545 sitzt hier Jan Hnojnický, 1573 die Brüder Kašpar und Kryštof Šobišovští von Šinovice, 1580 1598 Jeremiáš Sobišovský von Šinovice in Oberen Soběšovice und gleichzeitig Bedřich, Jiří, Jindřich a Karel, die Brüder Šíp von Bránice in Unteren Soběšovice. Seit diesen Jahren, es datiert die Unterscheidung zwischen Ober-und Nieder Soběšovice. Seit 18. Jahrhundert hatten beide
Teile wieder gemeinsame Schicksale. Aus dem Steuerverzeichnis von den Jahre 1600 hervorgeht, dass das Gemeindevermögen von Unteren Soběšovice von 10 Bauernschaften, davon 7 Gärtnern, 2 Häuslern mit Ackern und 1 Pachtmüller, bestehen. Obere Soběšovice
hatten 19 Bauernschaften, davon 6 Bauern, 9 Gärtnern, 1 Häusler mit Ackern, 1 Erbmüller und 2 Hanwerkern. In den Jahren 1880 - 1991 lebte in Soběšovice durchschnittlich 790 Einwohner.
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 09.06.2014, 09:21
Benutzerbild von forscher_wien
forscher_wien forscher_wien ist offline männlich
Erfahrener Benutzer
Themenstarter
 
Registriert seit: 04.10.2011
Ort: Wien
Beiträge: 3.099
Standard

Hallo Klimlek,

ich bin sehr froh über deine Hilfe und kann mir dank deiner Übersetzung meinen Teil denken.

Könntest du bitte einen Blick auf meine "verbesserte" Version machen und schauen ob das so stimmt.

-------------------

Erste schriftliche Aufzeichnungen
In Volksnamen Šebišovice, Šobišovice, Sobišovice usw. genannt. Die erste schriftliche Nennung dieses Orts kommt aus dem Jahre 1227, darin wird der untere Hof von Soběšovice erwähnt. Angeblich hat Sobek / Soběkauf diesem Hof gewirtschaftet. Es wird gesagt, dass Sobek / Soběkmit der Besiedelung durch seinen Hof begann. Im Jahre 1305 wird die Gemeinde im Ablassverzeichnis erwähnt, im Jahr 1450 wird die Gemeinde im Verzeichnis der nicht fürstlichen Dörfern des Gebiets Frydek angeführt. Im Jahr 1475 hieß die Ortschaft Pašek Šobišovský, benannt nach dem ersten schriftlich beurkundeten Inhaber von Soběšovice, 1521 wurde die gleiche Person vielleicht als wieder Kryštof Šobišovský erwähnt. 1545 ist die Ortschaft im Besitz von Jan Hnojnický, 1573 gehört die Ortschaft den Brüdern Kašpar und Kryštof Šobišovští von Šinovice, 1580 1598 Jeremiáš Sobišovský von Šinovice ist Besitzer von Ober Soběšovice sowie Bedřich, Jiří, Jindřich und Karel, die Brüder Šíp von Bránice Besitzer von Unter Soběšovice. Mit diesen Jahren wird die Ortschaft Soběšovice erstmals in Unter und Ober Soběšovice getrennt erwähnt. Seit dem 18. Jahrhundert teilten sich Ober- und Nieder Soběšovice wieder das selbe Schicksal. Aus dem Steuerverzeichnis des Jahres 1600 geht hervor, dass das Gemeindevermögen von Unter Soběšovice aus 10 Bauern bestand, davon 7 Gärtner, 2 Häusler mit Ackern und 1 Pachtmüller. Obere Soběšovice hatte zu dieser Zeit 19 Bauernschaften, davon 6 Bauern, 9 Gärtnern, 1 Häusler mit Acker, 1 Erbmüller und 2 Hanwerker. In den Jahren 1880 - 1991 lebten in Soběšovice in etwa 790 Einwohner.
Mit Zitat antworten
  #5  
Alt 09.06.2014, 12:01
Klimlek Klimlek ist offline männlich
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 11.01.2014
Beiträge: 2.291
Standard

Hallo, super, trotzdem ich habe ein paar Anmerkungen

1. Angeblich hat Sobek ( Soběk so gennanter Schuss od. Geschoss)
auf diesem Hof ...
2. Es wird gesagt, dass Sobek mit der Besiedelung ... (ohne Soběk)
3. Im Jahr 1475 hieß die Ortschaft Pašek Šobišovský, benannt nach dem ersten schriftlich beurkundeten Inhaber von Soběšovice, - die Ortschaft hieß Šobišovice, aber der Inhaber hieß Pašek Šobišovský, also Paschek von Sobisowitz
4. Seit dem 18. Jahrhundert teilten sich Ober- und Nieder Soběšovice wieder das selbe Schicksal. -
nicht teilten, aber in den Sinn beide Teilen hatten wieder einen gemeinsamen Schicksal
5. usedlost als Gesetztheit oder Bauernschaft, nicht Bauern.
6. 2 Handwerker
Mit Zitat antworten
  #6  
Alt 10.06.2014, 08:46
Benutzerbild von forscher_wien
forscher_wien forscher_wien ist offline männlich
Erfahrener Benutzer
Themenstarter
 
Registriert seit: 04.10.2011
Ort: Wien
Beiträge: 3.099
Standard

Wunderbar - vielen lieben DANK!!!

Wäre noch jemand so lieb und würde mir beim nächsten Abschnitt bitte helfen?

---------------------

Dolnosoběšovský zámek
Na Dolních Soběšovicích seděl roku 1602 Jiřík Bibrštejn z Bojišova, 1610 jen na polovině Jan Foglar ze Studené Vody, 1616 Adam Scipion z Kretčína, 1668 Joachym Kyselovský z Kyselova, kolem roku 1670 Adam Golkovský z Golkovic a 1695 Kateřina Františka Lipovská z Balče, rozená Osecká z Oseka, která 1704 prodala Dolní Soběšovice Václavu Vilémovi Pelhřimovi z Třanovic. Roku 1723 držel ves Karel Bedřich Křídlovský z Křídlovic (i Horní Soběšovice a Horní Domaslavice), který prodal statek 1726 Evě Zuzaně Ozorovské a ta opět za 2 800 tolarů Janu Filipovi sv. p. ze Saint Genois. Roku 1739 seděl tu Ignác Spens z Boden ze starého skotského rodu, 1766 Karel Křídlovský z Křídlovic a mnozí jiní. Někdy v druhé polovině 18. století tady Křidlovští postavili dvůr s nevelkým klasicistním zámkem s polovalbovou mansardovou střechou. V 19. století jej vlastnila rodina Kasperlíkova, Josef Grus, Bernard Primus, Jan Chadraba. V roce 1914 koupila velkostatek Pozemková banka v Moravské Ostravě, 1920 Michal a Marie Kurowští a Jan a Kateřina Rabinovi. Po roce 1945 zestátněn, využíván Jednotným zemědělským družstvem, 1956 zatopen Žermanickou přehradou.
Mit Zitat antworten
  #7  
Alt 05.07.2014, 01:05
Zeus Zeus ist offline männlich
Benutzer
 
Registriert seit: 10.12.2009
Ort: Berlin
Beiträge: 36
Standard Übersetzung Tschechisch-Deutsch

Nieder Schöbischowitzer Schloss
In Nieder Schöbischowitz (Dolní Soběšovice) siedelte 1602 Georg Bieberstein aus Bojischov (Bojišov), 1610 nur zur Hälfte Jan Foglar aus Kaltwasser (Studená Voda), 1616 Adam Scipion aus Kretschin (Kretčín), 1668 Joachim Kyselovský aus Kyselov, um 1670 Adam Golkovský aus Golkowitz (Golkovice) und 1695 Katharina Franziska Lipovská aus Balč(e), geb. Osecká aus Osek, die 1704 Nieder Schöbischowitz (Dolní Soběšovice) an Wenzel Wilhelm Pelhřimov aus Trzanowitz (Třanovice) verkaufte. 1723 besaß Karl Friedrich Křidlovský aus Křidlowitz (Křidlovice) das Dorf (sowie Ober Schöbischowitz und Ober Domaslowitz), welcher das Gut 1726 an Eva Susanna Ozorovská verkaufte und diese wiederum an Jan Filip, Geistlicher aus St. Genois, für 2.800 Taler. 1739 siedelte hier Ignatz Spens aus Boden aus einem alten schottischen Geschlecht, 1766 Karl Křidlovský aus Křidlowitz (Křidlovice) und viele andere. Irgendwann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts errichtete die Familie Křidlovský einen Hof mit einem kleinen klassizistischen Schloss mit Krüppelwalm-Mansarden-Dach. Im 19. Jahrhundert besaßen es die Familie Kasperlíkov, Josef Grus, Bernard Primus, Jan Chadraba. 1914 kaufte die Landesbank in Mährisch Ostrau das Gut, 1920 Michael Kurowský und Marie Kurowská sowie Jan Rabin und Katharina Rabinová. Nach 1945 wurde es verstaatlicht und als LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) genutzt, 1956 wurde es von der Talsperre Žermanice überschwemmt.
Mit Zitat antworten
  #8  
Alt 05.07.2014, 01:20
Klimlek Klimlek ist offline männlich
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 11.01.2014
Beiträge: 2.291
Standard

Hallo Zeus,

das sind die Adelstitel und das Prädikat heißt "von", nicht aus.

Kleinigkeiten: Pelhřim (nicht Pelhřimov), Familie Kasperlík, sv.p. = Freiherr (von St. Genois)

Geändert von Klimlek (05.07.2014 um 02:00 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #9  
Alt 05.07.2014, 02:42
Zeus Zeus ist offline männlich
Benutzer
 
Registriert seit: 10.12.2009
Ort: Berlin
Beiträge: 36
Standard Dolnosoběšovský zámek/Nieder Schöbischowitzer Schloss

Hallo Klimlek,
vielen Dank für die Aufklärung. Habe mich schon gewundert, warum Namen mit Herkunftsorten so komisch übereinstimmen sollten. Jetzt weiß ich auch, dass es "svobodný pán" und nicht "svatý pán" heißt. Über Pelhřim habe ich mich vorhin schon mit einem Muttersprachler gestritten, der auf Pelhřimov bestand. Korrekturfassung folgt.
Gruß
Zeus
Mit Zitat antworten
  #10  
Alt 05.07.2014, 02:52
Zeus Zeus ist offline männlich
Benutzer
 
Registriert seit: 10.12.2009
Ort: Berlin
Beiträge: 36
Standard Korrektur der Übersetzung: Dolnosoběšovský zámek/Nieder Schöbischowitzer Schloss

Nieder Schöbischowitzer Schloss
In Nieder Schöbischowitz (Dolní Soběšovice) siedelte 1602 Georg Bieberstein von Bojischov (Bojišov), 1610 nur zur Hälfte Jan Foglar von Kaltwasser (Studená Voda), 1616 Adam Scipion von Kretschin (Kretčín), 1668 Joachim Kyselovský von Kyselov, um 1670 Adam Golkovský von Golkowitz (Golkovice) und 1695 Katharina Franziska Lipovská von Balč(e), geb. Osecká von Osek, die 1704 Nieder Schöbischowitz (Dolní Soběšovice) an Wenzel Wilhelm Pelhřim von Trzanowitz (Třanovice) verkaufte. 1723 besaß Karl Friedrich Křidlovský von Křidlowitz (Křidlovice) das Dorf (sowie Ober Schöbischowitz und Ober Domaslowitz), welcher das Gut 1726 an Eva Susanna Ozorovská verkaufte und diese wiederum an Freiherr Jan Filip von St. Genois, für 2.800 Taler. 1739 siedelte hier Ignatz Spens von Boden aus einem alten schottischen Geschlecht, 1766 Karl Křidlovský von Křidlowitz (Křidlovice) und viele andere. Irgendwann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts errichtete die Familie Křidlovský einen Hof mit einem kleinen klassizistischen Schloss mit Krüppelwalm-Mansarden-Dach. Im 19. Jahrhundert besaßen es die Familie Kasperlík, Josef Grus, Bernard Primus, Jan Chadraba. 1914 kaufte die Landesbank in Mährisch Ostrau das Gut, 1920 Michael Kurowský und Marie Kurowská sowie Jan Rabin und Katharina Rabinová. Nach 1945 wurde es verstaatlicht und als LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) genutzt, 1956 wurde es von der Talsperre Žermanice überschwemmt.
Mit Zitat antworten
Antwort

Lesezeichen

Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:28 Uhr.